Wzmożone wsparcie psychologiczno - pedagogiczne udzielane przez Poradnię okresie ferii zimowych 2020/2021: