Rejon działania poradni obejmuje dzielnice: Morena, Ujeścisko, Chełm, Suchanino.

Uwaga!

Dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych, przedszkoli oraz szkół korzystają z opieki pordadni właściwej dla danej placówki.

Dzieci nie uczęszczające do placówek korzystają z opieki zgodnie z miejscem zamieszkania. Spis ulic podlegających PPP5.