Rodzicu, 

rejestracja dziecka do poradni odbywa się przez system e-Poradnia (kliknij).

W przypadku trudności z rejestracją przez system prosimy o umawianie się bezpośrednio w poradni, w godzinach pracy sekretariatu. Nie ma możliwości umówienia pierwszej wizyty telefonicznie. 

Uwaga! Na pierwsze konsultacje ze spacjalistą zgłasza się sam rodzic, bez dziecka. 

Diagnoza SI

Bardzo prosimy, by na diagnozę stawiał się jedynie rodzic ze zgłoszonym dzieckiem. Nie ma możliwości, by także rodzeństwo weszło na salę, w której odbywa się diagnoza.