Rodzicu, prosimy:

Złóż (w sekretariacie lub mailowo) poniższe dokumenty:

  1. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PPP5 - wypełnia rodzic
  2. INFORMACJA Z PRZEDSZKOLA / SZKOŁY - wypełnia wychowawca/nauczyciel
  3. KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z RODZICAMI - wypełnia rodzic (przy pierwszej wizycie)

Poczekaj na kontakt telefoniczny z pracownikiem poradni w sprawie terminu wizyty.