W poradni można uzyskać pomoc:

 • psychologa
 • pedagoga
 • logopedy
 • doradcy zawodowego
 • lekarza psychiatry

Usługi poradni adresowane są do:

 • dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych
 • uczniów do momentu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej
 • rodziców dzieci i młodzieży
 • nauczycieli i specjalistów szkolnych

W ofercie także:

 • terapia EEG Biofeedback
 • terapia metodą Warnkego
 • diagnoza przetwarzania słuchowego "Neuroflow"
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży
 • warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
 • warsztaty doradztwa zawodowego
 • szkolenia rad pedagogicznych
 • prelekcje dla rodziców i opiekunów