Terapia rodzin 

Dyskalkulia” - szkolenie

- zapoznanie z objawami dyskalkulii i ogólnymi kierunkami pracy z uczniem

Klub Empatii – cykliczne grupowe warsztaty psychoedukacyjne 

(1poziom -10 spotkań)

- ćwiczenie w formie warsztatowej  komunikacji empatycznej   opartej na PBP Marshalla Rosenberga

Coaching oparty na potrzebach - indywidualne spotkania

- wsparcie dla osób  które chcą zrozumieć siebie na poziomie potrzeb i wprowadzić    w życiu  oczekiwane zmiany   

Dojrzałość szkolna  dziecka  rozpoczynającego naukę w kl.I SP- indywidualne konsultacje, prelekcje dla grup

- udzielenie wsparcia merytorycznego rodzicom kl.O-I  szkoły podstawowe

Warsztaty dla Dobrych Rodziców - dla rodziców dzieci z ADHD

Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców („Szkoła dla rodziców”) – cz. I

Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców („Rodzeństwo bez rywalizacji”) – cz. II

Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców („Nastolatek”) – cz. III