ADRESACI 

Grupa Wsparcia Pedagogów i Psychologów Szkolnych

- udzielanie wsparcia nauczycielom w bieżącej pracy

- nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Grupa Samokształceniowa Terapeutów Pedagogicznych

- wsparcie merytoryczne, wymiana doświadczeń

- nauczyciele szkół podstawowych

Grupa Samokształceniowa Doradców Zawodowych

- wsparcie merytoryczne, wymiana doświadczeń

- nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Klub Logopedy

- wsparcie merytoryczne, wymiana doświadczeń

- konsolidacja środowiska terapeutycznego

- specjaliści z placówek współpracujących z poradnią

Klub Empatii

– cykliczne grupowe warsztaty psychoedukacyjne  (1poziom - 10 spotkań- ćwiczenie w formie warsztatowej  komunikacji empatycznej   opartej na PBP Marshalla Rosenberga

- nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

"Potrzeby ucznia z dysleksją"

- szkolenie - rozwijanie kompetencji nauczycieli w pracy z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu

- nauczyciele

"Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej" 

- szkolenie

- dyrektorzy placówek / koordynatorzy  pomocy w placówce

„Dyskalkulia”

- szkolenie - zapoznanie z objawami dyskalkulii i ogólnymi kierunkami pracy z uczniem

 - nauczyciele

Coaching oparty na potrzebach- indywidualne spotkania

- wsparcie dla osób  które chcą zrozumieć siebie na poziomie potrzeb i wprowadzić    w życiu  oczekiwane zmiany 

 - nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Trening umiejętności wychowawczych

- nauczyciele

Profilaktyka w szkole

- nauczyciele

Projekt „Ortograficzne Łamigłówki”

- rozpowszechnianie wiedzy na temat sposobów pracy z dzieckiem z dysleksją 

- nauczyciele/terapeuci ze szkół podstawowych