DLA DZIECI MŁODSZYCH - PRZEDSZKOLE, KLASY I – III SP

 

RODZAJ I NAZWA ZAJĘĆ

ADRESACI 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z elementami metody Warnkego

- uczniowie z nasilonym ryzykiem dysleksji

Terapia logopedyczna

- dzieci z zaburzeniami komunikacji

Terapia integracji sensorycznej

- dzieci w wieku przedszkolnym

 

TERAPIA DLA DZIECI STARSZYCH - KLASY IV – VIII SP

 

RODZAJ I NAZWA ZAJĘĆ

ADRESACI (rodzaj zaburzeń)

Terapia pedagogiczna z metodą Warnkego

- uczniowie z głęboką dysleksją rozwojową

Terapia pedagogiczna połączona z nauką „języka żyrafy”- I/II semestr

- ćwiczenie umiejętności wyrażania własnych potrzeb i dostrzegania ich u innych osób w oparciu o zasady komunikacji empatycznej

-uczniowie z dysleksją rozwojową 

Socjoterapia

- uczniowie z obniżonym poczuciem własnej wartości, nieśmiałością

„Zaradny Kot”

- uczniowie z zburzeniami lękowymi

Terapia pedagogiczna

- uczniowie z dysleksją rozwojową

Terapia funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment Reuvene Feuersteina

- dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych (trudności szkolne o różnym podłożu)

- dzieci zdolne

Terapia EEG BioFeedback

- poprawa funkcjonowania (funkcje poznawcze, koncentracja, emocje)

- dzieci i młodzież ze wskazaniami do terapii z PPP 

Terapia logopedyczna

- dzieci z zaburzeniami komunikacji

 

TERAPIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

RODZAJ I NAZWA ZAJĘĆ

ADRESACI (rodzaj zaburzeń)

Terapia EEG BioFeedback

- poprawa funkcjonowania (funkcje poznawcze, koncentracja, emocje)

- dzieci i młodzież ze wskazaniami do terapii z PPP

Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu

- młodzież potrzebująca wsparcia (o trudnościach emocjonalnych, w funkcjonowaniu społecznym)

Coaching

- młodzież potrzebująca wsparcia (o trudnościach emocjonalnych, w funkcjonowaniu społecznym)