Diagnoza psychologiczna przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,  w tym specyficznych trudności w uczeniu się

 Dzieci i młodzież wg potrzeb

Diagnoza poziomu intelektualnego

Dzieci i młodzież wg potrzeb

Diagnoza psychologiczna ADHD

Dzieci i młodzież wg potrzeb

Diagnoza pedagogiczna przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

w tym specyficznych trudności w uczeniu się

Dzieci i młodzież wg potrzeb

Diagnoza umiejętności szkolnych

Dzieci i młodzież wg potrzeb

Diagnoza uzdolnień

Dzieci i młodzież wg potrzeb

Diagnoza trudności w nauce matematyki

Dzieci i młodzież wg potrzeb

Diagnoza gotowości szkolnej

Dzieci 5-, 6- letnie

Diagnoza integracji sensorycznej

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Diagnozy, konsultacje logopedyczne

dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy

Badanie zawodowe

Młodzież szkół ponadpodstawowych

Badania przesiewowe w  kierunku ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się.

Uczniowie SP kl. I-III – wg potrzeb

Przesiewowe badania słuchu i mowy realizowane na terenie przedszkoli

Przedszkola z rejonu działania PPP5

Obserwacje i omawianie funkcjonowania dziecka podczas zajęć w szkole / przedszkolu

Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Porady lekarskie

Dzieci i młodzież wg potrzeb