Sprawozdanie finansowe poradni zostało opublikowane w BIP GCUW

Zobacz: Sprawozdanie finansowe PPP 5