Szanowni Państwo,

w związku z częściowym wznowieniem stacjonarnej pracy poradni rozpoczynamy wykonywanie  badań diagnostycznych  na terenie poradni.

Istnieje jednak możliwość ubiegania się o:

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kontynuację takiego orzeczenia;

- kontynuację orzeczenia o kształceniu specjalnym.

 O orzeczenie wnioskuje się w poradni rejonowej. Więcej informacji tutaj.

W obecnej wyjątkowej sytuacji wszelkie dokumenty związane z wydaniem orzeczenia należy przesłać elektronicznie (skany), na adres poradni: sekretariat@ppp5.edu.gdansk.pl.

 

W celu uzyskania kontynuacji orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy:

- wysłać na adres mailowy poradni informację, że chcieliby Państwo ubiegać się o wydanie takiego orzeczenia – sprawdzimy wówczas, czy jest taka możliwość.

Po otrzymaniu potwierdzenia z sekretariatu poradni należy przesłać dokumenty:

-  wypełniony przez rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia  wniosek o potrzebie kształcenia specjanego (wzór w plikach do pobrania);

- wypełnioną przez nauczyciela (elektronicznie) informację o uczniu (wzór w plikach do pobrania);

- aktualne zaświadczenie lekarskie (wzór w plikach do pobrania).

 

W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub kontynuacji takiego orzeczenia należy przesłać dokumenty:

-  wypełniony przez rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia  wniosek o potrzebie indywidualnego nauczania (wzór w plikach do pobrania);

- wypełnioną przez nauczyciela (elektronicznie) informację o uczniu (wzór w plikach do pobrania);

- aktualne zaświadczenie lekarskie (wzór w plikach do pobrania).

 

Aktualnie nie mamy możliwości wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Pragniemy zapewnić, że po wznowieniu pracy poradni w pełnym wymiarze, w pierwszej kolejności będą odbywać się badania diagnostyczne związane z wydawaniem:

- opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

- orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

- opinii o objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.

 

Z wyrazami szacunku,

Iwona Tor - Dyrektor