Szanowni Państwo,

informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii  wydawanych  przez  zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017 poz. 1743) i zawartym tam zapisem:

§ 3. 1. Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni.

Zespół Orzekający działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 wydaje orzeczenia i opinie wyłącznie dla dzieci i uczniów z placówek będących w rejonie działania poradni i pozostających pod jej opieką.

Wykaz placówek znajduje się na naszej stronie internetowej, w zakładce „Teren działania”.

Z poważaniem, 

Iwona Tor

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 5 w Gdańsku