Uprzejmie informujemy, że w listopadzie i w grudniu 2019 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Gdańsku w ramach realizacji zadań profilaktycznych będzie świadczyła dodatkowe usługi dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas I szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych z rejonu działania poradni oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. Proponowane formy to: indywidualne konsultacje dla młodzieży, grupowe zajęcia profilaktyczne dla uczniów oraz Grupa wsparcia dla rodziców.
Chętne osoby prosimy o telefoniczne zgłoszenia pod numerem: 663396663.
Liczba miejsc ograniczona.