Procedury ochronne przeciw  COVID-19 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w celu uniknięcia ryzyka zakażenia się pracowników i klientów poradni

 1. Począwszy od 16 marca do odwołania poradnia nie realizuje terapii na terenie poradni,
  a wszystkie rozmowy, porady, konsultacje oraz spotkania terapeutyczne prowadzone są online.
 2. Po 6 maja będą powoli wdrażane działania diagnostyczne, w pierwszej kolejności badania dotyczące orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania oraz opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
 3. Rodzice dzieci do lat czterech przebywają z dzieckiem przy zachowaniu 2 metrowej odległości od osoby badającej. Rodzice dzieci powyżej 4 roku przyprowadzają dziecko i na czas badania oczekują pod telefonem poza poradnią. Rodzic otrzymuje telefoniczną informację
  o zakończeniu badania i przychodzi po dziecko. W wyjątkowych sytuacjach w porozumieniu
  z osobą badającą rodzic może pozostać na terenie poradni z dzieckiem powyżej 4 roku życia.
 4. Rodzic jest zobowiązany zaopatrzyć dziecko po 4 roku życia w nową maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe, a także w przybory takie jak długopis, ołówek, gumkę i kredki.
 5. Klient po wejściu do poradni jest zobowiązany dokładnie zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy wejściu i ubrać nowe jednorazowe rękawiczki
 6. Klient przy wejściu ma mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym przez osobę badającą. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u dziecka badania nie odbywa się, rodzic wraca z dzieckiem do domu i jest proszony o kontakt w sprawie badania po wyzdrowieniu dziecka.
 7. W poradni obowiązuje zasada zachowania dwumetrowej odległości.
 8. Wszystkie czynności diagnostyczne takie jak wywiad, przekazanie dokumentacji, omówienie wyników odbywa się online, natomiast spotkanie indywidualne z dzieckiem zostaje możliwie jak najbardziej ograniczone czasowo.
 9. Przed każdym badaniem, w dniu badania, rodzic przedstawia pisemne oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dziecka (m. in. czy nie przebywa na kwarantannie lub z osobami, które są w kwarantannie) oraz ryzyka zakażeniem Covid-19. Wzór oświadczenia znajduje się w plikach do pobrania.

 

W poradni stosuje się wszystkie rekomendowane środki bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko zakażenia COVID -19.

 

          Gdańsk,  05 maja 2020                                                                                      Dyrektor Poradni P-P nr 5

                                                                                                                                  Iwona Tor