KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA

 • Mówmy do naszych dzieci …

Nauka czytania zaczyna się od najbardziej fundamentalnego nauczania języka, poprzez mówienie do dziecka.

Dziecko uczy się czytania słuchając języka i ćwicząc się w mówieniu, a zatem od urodzenia!

Mówić możemy w każdej sytuacji, przy wykonywaniu każdej czynności, w różnych miejscach.

Znakomitym sposobem uczenia języka jest też śpiewanie dziecku i uczenie Go na pamięć rymowanek, wierszyków.

Niezwykle ważne jest  regularne  czytanie na głos naszym dzieciom.  Zaspokaja  ono m.in. ich potrzeby emocjonalne, rozwija wyobraźnię, poprawia koncentrację, wzbogaca słownictwo, wyrabia swobodę w mówieniu, ćwiczy pamięć, buduje więź między dzieckiem a rodzicem.

Głośne czytanie nie powinno być skierowane tylko do małych dzieci. Czytać głośno należy również nastolatkom.

 Na głos powinien czytać dorosły dziecku. Nie zmuszamy dzieci do głośnego czytania.

Słuchanie literatury dziecięcej w formie  audiobooków   jest integralną częścią kształtowania umiejętności czytania.

 Budowanie zasobów językowych dziecka warunkuje powodzenie w nauce szkolnej.

 ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH

 • Głównie od nas zależy czy nasze dziecko będzie chętnie czytało.

Czytanie powinno  zawsze  kojarzyć się dziecku z przyjemnością. 

 Nie pozwólmy, aby dziecko kojarzyło książkę wyłącznie z obowiązkiem szkolnym.

 Dzieci powinny widzieć czytających rodziców lub opiekunów.

 Kontynuujmy głośne czytanie.

 Rozmawiajmy z dziećmi o przeczytanych książkach , oglądanych filmach, spektaklach, wystawach; opinie dziecka traktujmy z należytą powagą.

 Odwiedzajmy  z dzieckiem biblioteki  i księgarnie.

 Pozwólmy dziecku kierować się własnym gustem czytelniczym.

 Nie domagajmy się,  aby dziecko koniecznie skończyło zaczętą lekturę. 

 Nie ustalajmy sztywnych reguł dotyczących czytania, np.  codziennie 5 stron.

 Dziecko ma prawo do wyrażania  negatywnej opinii o  przeczytanej książce.

 Czytany tekst (np. książka, czasopismo,)  powinien uwzględniać zainteresowania dziecka.

  USPRAWNIANIE CZYTANIA

 • Pomagajmy w przypadku trudności!

Niektóre dzieci mogą mieć kłopot z technicznym opanowaniem czytania. Objawia się to powolnym tempem czytania, myleniem liter, niekiedy odczytywaniem zupełnie innych wyrazów.

Podłożem tych problemów może być dysleksja rozwojowa – zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania, w którym wyróżnia się:dysleksję - niski poziom czytania,dysortografię - występowanie błędów ortograficznych i omyłek w pisaniu, dysgrafię- brzydkie, nieczytelne pismo.

Dziecko z tego typu wybiórczymi kłopotami w nauce prawidłowo rozwija się pod względem intelektualnym.

 W Polsce u około 15% populacji występuje dysleksja.

Już w klasach młodszych można rozpoznać ryzyko dysleksji spowodowane deficytami rozwojowymi.

W przypadku zauważenia powyższych objawów należy zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu wykonania specjalistycznej diagnozy.

Rodzic może sam ćwiczyć technikę czytania ze swoim dzieckiem wspierając Go w pokonywaniu trudności np.: sylabizować teksty, czytać „chórem”, używać linijek do zaznaczania czytanego miejsca lub kolorowych nakładek, dopasowywać wyrazy do obrazków, układać je z literek, rozwiązywać rebusy.

 Czytanie to podstawa zdobywania wiedzy ze wszystkich przedmiotów szkolnych, a zatem bezpośrednio wpływa na wyniki w nauce.

  WSKAZÓWKI

Jak czytać głośno naszym dzieciom?

 • regularnie, najlepiej codziennie
 • stałej porze
 • przynajmniej przez 20 minut
 • dostosować czas czytania do przedziału uwagi dziecka
 • w ulubionym miejscu
 • modulując głos
 • można wielokrotnie czytać tę samą książkę czy wiersz
 • w  trakcie  czytania pozwalać na pytania i powrót do poprzedniej strony
 • rozmawiać o przeczytanej lekturze

 Ważny jest codzienny rytuał czytania!

Opracowanie: Violetta Piasecka